• +420 774 513 025
  • team@maskrnovsko.cz
  • Hlavní náměstí 104/29
    Krnov 794 01
Rozvoj Krnovska

Základní údaje o MAS

Území místní akční skupiny Rozvoj Krnovska se nachází v severní části bývalého okresu Bruntál, který je zároveň severovýchodním výběžkem Moravskoslezského kraje se specifickými podhorskými a horskými podmínkami. Severní strana území MAS je tvořena státní hranicí s Polskou republikou, dále MAS sousedí s okresy Jeseník, Opava a na jihu s nově vytvořeným správním obvodem obce s rozšířenou působností městem Bruntál.

Aktuality

Aktuálně z MAS Rozvoj Krnovska
Fakta o Místní akční skupině Rozvoj Krnovska

Data jsou získána z veřejné databáze ČSU k 31. 12. 2021

Rozloha

0 km2

Počet obyvatel

0

Počet obcí na území MAS

0

Hustota osídlení

0 ob./km2

Přistoupení partnerů

Místní akční skupina (dále jen MAS) Rozvoj Krnovska je otevřeným partnerstvím všem zájemcům o členství ze soukromého, neziskového a veřejného sektoru.

Přehled událostí

Fotky z událostí a akcí

Fotogalerie

Skip to content