Meziobecní spolurpáce ORP Krnov - akční plán

Meziobecní spolupráce ORP Krnov - SD

Strategie KPSVL

Souhrnná výzkumná zpráva strategie komunitně vedeného rozvoje na území MAS ...

 

2016 komunitní projednání

2015 komunitní projednání

2014 komunitní projednání

2013 komunitní projednání

2013 výsledky on-line dotazníhového šetření - občané

 

 

Pozvánka na jednání pracovních skupin pro tvorbu Integrovaného strategického plánu Rozvoje Krnovska, o.p.s. 2014-2020
Dne 26.9.2013 od 13h proběhnou jednání tří pracovních skupin pro tvorbu ISP Rozvoje Krnovska. Jedná se o pracovní skupiny:

  • HOSPODÁŘSTVÍ
  • LIDÉ A SPOLEČNOST
  • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA

Pozvánka na toto jednání ke stažení zde
Pokud máte zájem účastnit se některého z jednání, prosím přihlašte se prostřednictvím e-mailu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

II. Veřejné projednání Integrovaného strategického plánu Rozvoje Krnovska, o.p.s. 2014-2020
Zápis z jednání ke stažení zde

„Prosíme o Vaše hodnocení významu jednotlivých silných stránek, slabých stránek, příležitostí a ohrožení ve třech tematických oblastech (Ekonomika a rozvoj podnikání, Ochrana životního prostředí a rozvoj infrastruktury a Kvalita života v obcích). Váš názor přispěje k sestavení celkové SWOT analýzy území. Tabulku pro hodnocení naleznete zde. Vyplněnou tabulku zasílejte prostřednictvím e-mailu na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

20.6.2013 - K veřejnému připomínkování předkládáme návrh Profilu území a SWOT analýzy. Smyslem Profilu území i SWOT analýzy je identifikovat hlavní potenciály a limity rozvoje území, na kterém MAS Rozvoj Krnovska působí. Vaše názory mohou výrazně přispět ke kvalitě výsledné strategie.

Pracovní verze Profilu území je ke stažení zde. Do textu profilu můžete volně vpisovat. Texty se svými komentáři, připomínkami nebo návrhy na změny prosím zasílejte prostřednictvím e-mailu na adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Návrh SWOT analýzy vybraných oblastí rozvoje je ke stažení zde. Uvítáme Vaše další návrhy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a ohrožení v jednotlivých tematických oblastech (každá oblast je rozpracována na nové záložce). Svůj nesouhlas s některým bodem SWOT analýzy můžete vyjádřit škrtnutím. Své návrhy prosím doplňujte přímo do přiloženého souboru (formát EXCEL) a následně zašlete na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Shromažďování komentářů, připomínek a návrhů k Profilu území a SWOT analýze prostřednictvím on-line připomínkování je možné do 8. července 2013 

Průběžné výsledky dotazníkového šetření ke stažení zde

První VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ Integrovaného strategického plánu Rozvoje Krnovska o.p.s. 2014-2020 proběhne dne 18.6.2013 v 16h v Základní škole Města Albrechtic - klubovna tělocvičny.

Pozvánka - dokument ke stažení zde

Žádáme veřejnost o účast na veřejném projednání, kdy Vaše názory, připomínky, podněty budou použity ve strategickém dokumentu, který bude v novém programovacím období 2014-2020 použit pro získání finančních prostředků do našeho regionu.

Integrovaný strategický plán Rozvoje Krnovska o.p.s. 2014-2020

MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. bude v letošním roce 2013 pracovat na tvorbě integrovaného strategického dokumentu pod názvem Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s. na období 2014-2020. V současné době probíhá veřejná zakázka a 14.1.2012 zasedá Výběrová komise pro otevírání a hodnocení nabídek oslovených uchazečů pro tuto zakázku. Po výběru vhodného dodavatele služby bude vytvořena pracovní skupina, která bude spolupracovat s vítězným uchazečem na tvorbě integrovaného strategického dokumentu. V průběhu tvorby této strategie budou uskutečněna VEŘEJNÁ PROJEDNÁVÁNÍ, o jejichž termínech bude veřejnost včas informována.

Těšíme se na Vaši aktivní účast!!
Myslete na budoucnost Vašeho regionu.

ředitel MAS