Seminář pro žadatele:

1. Seminář pro žadatele OPZ

2. zaměstnanost

3. Sociální podnikání

4. Sociální služby

5. projektová žádost

6. IS KP14+

Způsob hodnocení a výběr projektů

 

Výzva OPZ I. - Zaměstnanost : Výzva č.1 - OPZ I. - Zaměstnanost I

 

Přílohy :

Příloha č.1 - popis podporovaných aktivit

Příloha č.2 - Způsob hodnocení a výběr projektů

Příloha č.3 - Statut společnosti

Příloha č. 4 - Jednací řády orgánů MAS

Příloha č.5 - Etický kodex

 

Pravidla ŘO :
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Výzva OPZ III. - Podpora sociálního podnikání: Výzva č.1-OPZ III.-podpora sociálního podnikání I
 
Přílohy :
 
 
 
Pravidla ŘO :
 
...............................................................................................................................................................................................
 
Výzva OPZ IV. - Sociální služby a sociální začleňování : Text výzvy
 
Přílohy:
 
Pravidla ŘO :