Aktuální seznam členů MAS ke stažení zde

Název MAS: ROZVOJ KRNOVSKA

Rozloha v km2: 574,524

Sídlo: Na Náměstí 106, Osoblaha 793 99

Počet obyvatel (dle údajů ČSÚ): 41 145

IČO: 26838401

Počet obcí na území MAS: 25

Bankovní spojení: 248602339/0300

Hustota osídlení (obyvatel/km2): 32

data jsou k 31.12.2014

 
 
Členové SPRÁVNÍ RADY:

MVDr. Pavla Löwenthalová

Ing. Petr Škola

Vlastimil Adámek

Ing. Lenka Metzlová - předsedkyně SR

Rostislav Král

Mgr. Nikola Krusberská

 

mapa

 

Základní údaje o území

Území místní akční skupiny Rozvoj Krnovska se nachází v severní část bývalého okresu Bruntál, který je zároveň severovýchodním výběžkem Moravskoslezského kraje se specifickými podhorskými a horskými podmínkami. Severní strana území MAS je tvořena státní hranicí s Polskou republikou, dále MAS sousedí s okresy Jeseník,  Opava a na jihu s nově vytvořeným správním obvodem obce s rozšířenou působností městem Bruntál.