Seznam partnerů a zájmových skupin

 

Veřejný sektor

 

 • DSO Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska – zastoupený Ing. Rostislavem Kociánem
 • Město Krnov – zastoupeno Janem Krkoškou
 • Mikroregion Krnovsko – zastoupeno Luďkem Volkem
 • Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace – zastoupena Ing. Lenkou Meztlovou
 • Základní škola a Mateřská škola Osoblaha, příspěvková organizace – zastoupena Mgr. Petrem Kristiníkem
 • Obec Petrovice – zastoupena Lubošem Kmínkem
 • Obec Rusín – zastoupena Radkem Bezděčíkem
 • Obec Třemešná – zastoupena Rudolfem Zahradníkem
 • Obec Slezské Pavlovice – zastupena Bc. Lenkou Drozdovou

 

Soukromý sektor – právnické osoby

 

 • SPOLEK z.s. – zastoupený Martinou Jalamasovou
 • Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice – zastoupený Jiřinou Procházkovou
 • Královský stolec – zastoupený Dagmar Návratovou
 • JADERNIČKA – zastoupena Ing. Petrem Ondruškou
 • Římskokatolická farnost Slezské Rudoltice – zastoupena Mgr. Marcelem Jedelským
 • Slezské zemské dráhy, o.p.s. – zastoupeny Ing. Ludvíkem Semerákem
 • Althaia o.p.s. – zastoupena Bc. Martinou Grivalskou
 • Osoblažský cech, z.ú. – zastoupen Mgr. Janem Bezděkem
 • Český svaz ochránců přírody Město Albrechtice – zastoupen Alenou Křištofovou
 • Konvent minoritů v Krnově – zastoupen Mgr. Josefem Gorylem
 • RADASERVIS s.r.o. – zastoupen Janou Švestkovou, st.
 • Jezdecké centrum Město Albrechtice – zastoupen Romanem Vabrouškem
 • Golf Club Město Albrechtice – zastoupen Rostislavem Králem
 • Spolek Beruška sedmitečná, z.s. – zastoupena Elenou Čipcovou
 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR z.s., klub Stonožka Ostrava – zastoupena Janem Pucherem
 • Krystal Help o.s. Krnov, zastoupený Mgr. Pavlem Novákem

 

Soukromý sektor – fyzické osoby a fyzické osoby podnikající

 

 • Hana Dubajová
 • Václav Kalda
 • Václav Říha
 • Ing. Václav Říha
 • Radomír Levý
 • Petra Vabroušková
 • František Štefl
 • Jaroslav Příhoda
 • Ing. Jana Dohnalová
 • Jana Švestková
 • Bc. Pavla Bartoníková
 • Petr Strnadel
 • Ing. Pavel Čech
 • David Lukačovič