Místní akční skupina (dále jen MAS) Rozvoj Krnovska je otevřeným partnerstvím všem zájemcům o členství ze soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Práva a povinnosti partnera určují vedle Stanov obecně prospěšné společnosti i Smlouva o partnerství.

Partnerem se mohou stát fyzické i právnické osoby s trvalým pobytem či sídlem firmy na území MAS Rozvoj Krnovska nebo fyzické či právnické osoby, které na daném území trvalý pobyt či sídlo firmy nemají, ale prokazatelně na daném území působí a chtějí se podílet na naplňování cílů MAS.

Na základě vyplněné přihlášky doručené do kanceláře MAS Rozvoj Krnovska a následnému schválení Programovým výborem je s novým partnerem podepsaná Smlouva o partnerství a partner se stává řádným členem MAS a může se jako člen účastnit všech jednání orgánů MAS.

Přihláška ke stažení zde