Monitorovací zprávy:

Monitorovací zpráva I.etapa rok 2011zde

Monitorovací zpráva II. etapa rok 2011zde

Monitorovací zpráva III. etapa rok 2011zde

Monitorovací zpráva I. etapa rok 2012zde

Monitorovací zpráva II. etapa rok 2012zde

Monitorovací zpráva III. etapa rok 2012zde