Pozvánka na jednání pracovních skupin pro tvorbu Integrovaného strategického plánu Rozvoje Krnovska, o.p.s. 2014-2020
Dne 26.9.2013 od 13h proběhnou jednání tří pracovních skupin pro tvorbu ISP Rozvoje Krnovska. Jedná se o pracovní skupiny:

  • HOSPODÁŘSTVÍ
  • LIDÉ A SPOLEČNOST
  • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA

Pozvánka na toto jednání ke stažení zde
Pokud máte zájem účastnit se některého z jednání, prosím přihlašte se prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

II. Veřejné projednání Integrovaného strategického plánu Rozvoje Krnovska, o.p.s. 2014-2020
Zápis z jednání ke stažení zde

„Prosíme o Vaše hodnocení významu jednotlivých silných stránek, slabých stránek, příležitostí a ohrožení ve třech tematických oblastech (Ekonomika a rozvoj podnikání, Ochrana životního prostředí a rozvoj infrastruktury a Kvalita života v obcích). Váš názor přispěje k sestavení celkové SWOT analýzy území. Tabulku pro hodnocení naleznete zde. Vyplněnou tabulku zasílejte prostřednictvím e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

20.6.2013 - K veřejnému připomínkování předkládáme návrh Profilu území a SWOT analýzy. Smyslem Profilu území i SWOT analýzy je identifikovat hlavní potenciály a limity rozvoje území, na kterém MAS Rozvoj Krnovska působí. Vaše názory mohou výrazně přispět ke kvalitě výsledné strategie.

Pracovní verze Profilu území je ke stažení zde. Do textu profilu můžete volně vpisovat. Texty se svými komentáři, připomínkami nebo návrhy na změny prosím zasílejte prostřednictvím e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Návrh SWOT analýzy vybraných oblastí rozvoje je ke stažení zde. Uvítáme Vaše další návrhy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a ohrožení v jednotlivých tematických oblastech (každá oblast je rozpracována na nové záložce). Svůj nesouhlas s některým bodem SWOT analýzy můžete vyjádřit škrtnutím. Své návrhy prosím doplňujte přímo do přiloženého souboru (formát EXCEL) a následně zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Shromažďování komentářů, připomínek a návrhů k Profilu území a SWOT analýze prostřednictvím on-line připomínkování je možné do 8. července 2013

Průběžné výsledky dotazníkového šetření ke stažení zde

První VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ Integrovaného strategického plánu Rozvoje Krnovska o.p.s. 2014-2020 proběhne dne 18.6.2013 v 16h v Základní škole Města Albrechtic - klubovna tělocvičny.

Pozvánka - dokument ke stažení zde

Žádáme veřejnost o účast na veřejném projednání, kdy Vaše názory, připomínky, podněty budou použity ve strategickém dokumentu, který bude v novém programovacím období 2014-2020 použit pro získání finančních prostředků do našeho regionu.

Integrovaný strategický plán Rozvoje Krnovska o.p.s. 2014-2020

MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. bude v letošním roce 2013 pracovat na tvorbě integrovaného strategického dokumentu pod názvem Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s. na období 2014-2020. V současné době probíhá veřejná zakázka a 14.1.2012 zasedá Výběrová komise pro otevírání a hodnocení nabídek oslovených uchazečů pro tuto zakázku. Po výběru vhodného dodavatele služby bude vytvořena pracovní skupina, která bude spolupracovat s vítězným uchazečem na tvorbě integrovaného strategického dokumentu. V průběhu tvorby této strategie budou uskutečněna VEŘEJNÁ PROJEDNÁVÁNÍ, o jejichž termínech bude veřejnost včas informována.

Těšíme se na Vaši aktivní účast!!
Myslete na budoucnost Vašeho regionu.

ředitel MAS

 

Vánoční trhy 2012 - Osoblaha v podání MAS Rozvoj Krnovska

Dne 1.12.2012 se místní akční skupina Rozvoj Krnovska zúčastnila Vánočních trhů v Osoblaze. Letos se pustila manažerka MAS do Sněhových palačinek viz. foto.

Více informací o akci http://www.studio-sta.cz/products/osoblazske-vanocni-trhy-lakali-svou-jedinecnou-atmosferou/

vánoční trhy - propagace MAS Rozvoj Krnovska

V sobotu 6.10.2012 proběhlo vyhlášení vítězů fotografické soutěže Jin/jang Krnovska a Osoblažska. Soutěž vyhlásila v květnu Místní akční skupina Rozvoj Krnovska ve spolupráci s Mikroregionem – Sdružením obcí Osoblažska. Do soutěže bylo možné zaslat dvě fotografie zachycující protiklady na území MAS Rozvoj Krnovska. V dětské kategorii přišlo celkem 6 dvojic fotografií, v kategorii nad 15 let se zúčastnilo 26 amatérských fotografů.

Slavnostní vyhlášení s výstavou soutěžních fotografií proběhlo v Úvalně, jedné z 24 členských obcí Místní akční skupiny. Ve 13 hodin jsme se sešli u místní fary, kde je zřízeno tzv. Retromuzeum. Fara působí dojmem „jako by pan farář před chvílí odešel na mši“ – nábytek, nádobí, polštářky, obrázky…není snad předmět, který neznáme, buď ho máme doma nebo ho mají či měly naše babičky. Prohlídka je příjemným zavzpomínáním na to, jak nám „do takového hrnku babička vařila kakao“, „takovou sedací soupravu má tetička v obýváku“ , „na takové promítačce nám ve školce pouštěli pohádky“. V krásném sobotním odpoledni přišla vhod i příjemná procházka na úvalenskou rozhlednu.

Od 15 hodin již proběhlo samotné vyhlášení soutěže v prostorách tzv. Rychty, další stavby, která v Úvalně rozhodně stojí za návštěvu. Pro návštěvníky bylo nachystané drobné občerstvení, mohli si prohlédnout soutěžní fotografie a fotografie ze soutěže Rozkvetlá obec pořádané obcí Úvalno.

Pro každého byla nachystaná drobná pozornost a pamětní list za účast. Pro nejlepších 6 fotografií v každé kategorii pořadatelé zakoupili ceny hodnotnější. Ceny soutěžícím předávala předsedkyně správní rady Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska paní Božena Mruzíková a ředitelka MAS Ing. Jana Bradová. Fotosoutěž byla finančně podpořena grantem z Nadace OKD.

Vítězem v kategorii do 15ti let se stal Vojtěch Zemba ze Slezských Rudoltic – jeho fotografie Jin nesla název Binec a zachycuje skládku u Rylovky, místní části obce Hlinka. Fotografie Jang má název Tam u vody a byla pořízena v zámeckém parku ve Slezských Rudolticích. Vítěz kategorie nad 15 let, Ondřej Pavlík z Opavy, vyfotografoval kapličku ve Studnici (jin) a jako protiklad kapličku na kopci Klobouk v Rusíně. Kaple v Rusíně a ve Studnici a hrad Fulštejn byly asi nejčastěji fotografovanými objekty. Sešel se velmi zajímavý soubor fotografií, potvrdilo se, že to co jeden vnímá jako pěkné, může jinému připadat přinejmenším zvláštní. V několika případech jsme se museli soutěžících dotazovat, kterou fotografii považují za jin a kterou za jang, ne vždy to bylo na první pohled jasné.

Výstavu fotografií lze shlédnout v Galerii Na Rychtě v Úvalně, fotografie z akce budou uveřejněny na internetových stránkách Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska a Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska (www.maskrnovsko.cz, www.mikroregion-osoblazsko.cz).

na nstnku kvalitana nstnku kvalita 2na nstnku kvalita 3

Místní akční skupina Rozvoj Krnovska o.p.s. byla vybrána v rámci II. kola výběru k podpoře z programu LEADER 2007-2013, IV. osy LEADER, opatření IV.1.1. - Místní akční skupina. V rámci tohoto opatření bude MAS realizovat svou místní rozvojovou stragegii a vyhlašovat výzvy v rámci opatření IV.1.2. - Realizace místní rozvojové strategie pro žadatele specifikované v příslušných Fichích opatření. I. výzva MAS Rozvoje Krnovska je momentálně zpracovávána a předpokládá se její vyhlášení pro Fiche č. 1 a č. 3 (ke stažení v sekci LEADER 2007-2013/Fiche).